OMN TV

                                                      MADDA ODEEFFAN

NOO HAQAA

                                                     OMN TVn MADDA ODEEFFANNOO HAQAA TI!

                                 BUILDING THE NATION WITH TRUE INFORMATION

 

                               HEADLINE NEW


S

 

gaaffii fi deebii weellisaa beekkamaa oromo umar suleyman wojjiin adeemsifame.

 

omn tv news 2/28/2015 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMN NEWS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You can send us your feedback or comment

by our email info@omntv.com

thank you